Pricing

100% כסף בחזרה אחריות!

מדי שעה

 • מתאים לפרויקטים קטנים או חד פעמיים
 • מציעה סיכונים נתפסים נמוכים יותר
 • מסגרת זמן קשיחה, היקף מוגדר של עבודה

פרויקט

 • מחיר חסכוני ועקבי
 • שירותים מבוססי זמן ומשימות
 • ניהול יעיל של צוותים ימיים
 • מושלם עבור חברות הזנק וכובעים קטנים

ייעודי

 • המודל המועיל ביותר
 • יתרונות משמעותיים
 • גישה לכל מומחי התוכנה שלנו
 • גמישות עם ניהול זמן מלא
 • בחר את המשאבים הטובים ביותר עבור הפרויקט שלך